🌸Japanese Customer : What are the top twenty most popular destinations for foreigners in Japan?

Pages

July 14, 2013

What are the top twenty most popular destinations for foreigners in Japan?

What are the top twenty most popular destinations for foreigners in Japan?

#1. Hiroshima Peace Memorial Museum.
#2: Fushimi Inari Shrine (Kyoto)
#3: Todaiji Temple (Nara)
#4: Itsukushima Shrine (Hiroshima)
#5: The Temple of the Golden Pavilion (Kyoto)
#6: Kiyomizu-dera (Kyoto)
#7: Jigokudani Monkey Park (Nagano)
#8: Shinjuku Gyoen (Tokyo)
#9: Naritasan Shinsho-ji Temple (Chiba)
#10: Tsukiji fish market (Tokyo)
#11. Hakone Open-Air Museum (Kanagawa)
#12. Sensoji Temple (Tokyo)
#13. Nara Park (Nara)
#14. Kurokawa Onsen (Kumamoto)
#15. Sannenzaka Ninenzaka(Kyoto)
#16. Nikko Tosho-gu (Tochigi)
#17. Mount Fuji (Shizuoka, Yamanashi Prefecture)
#18. Kenrokuen (Ishikawa)
#19. Eikando (Kyoto)
#20. Okinawa Churaumi Aquarium (Okinawa)
#21. Nagasaki Atomic Bomb Museum (Nagasaki)
#22. Hase-dera (Kanagawa)
#23. Sankei-en (Kanagawa)
#24. Meiji Shrine (Tokyo)
#25. Okuno approach (Wakayama Prefecture)
#26. Matsumoto Castle (Nagano)
#27. Kotoku-Great Buddha of Kamakura (Kanagawa)
#28. Chidorigafuchi (Tokyo)
#29. Yanaka (Tokyo)

#30. Sanjusangendo (Kyoto)
Compiled by Trip Advisor
Source: Places in Japan that made an impact on foreign visitors
By Oona McGee
MAY. 23, 2013
Japan Today